SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020

Stadiul proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020”, respectiv pentru etapa a II a de derulare a contractului de servicii nr.7720/20.03.2015, la data de 31 ianuarie 2017.
La data curenta , stadiul principalelor activitati din cadrul proiectului este urmatorul:
1. Elaborarea Impactului asupra mediului si documentatia asupra Natura (2000) - activitate finalizata;
2. Elaborarea Studiului fezabilitate final complet - activitate finalizata;
3. Sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de finantare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului cererii de finanţare) - in derulare;
4. Elaborarea Documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii si furnizare si sprijin in procesul de licitare-contractare pentru toate contractele - activitate finalizata partial (s-au elaborat documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii si furnizare) urmeaza a se derula activitatea de sprijin in perioada de licitare contractare dupa publicarea acestora in SEAP.
5. Elaborare documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari din etapa I de investitii, contractul de alimentare cu apa si canalizare in Aglomerarea Tecuci din etapa II de investitii si SCADA Regional si sprijin in procesul de licitare-contractare pentru aceste contracte - in derulare.
Documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari din etapa I, pentru contractul de retele din Aglomerarea Tecuci din etapa II si SCADA Regional din etapa II se vor preda de prestator la data de 01.02.2017. Pentru RESTUL contractelelor din etapa II documentatiile de atribuire se vor intocmi de catre Apa Canal SA intrucat s-au depasit cu peste 30% cantitatile estimate in caietul de sarcini in baza caruia s-a incheiat contractul de servicii.
6. Elaborarea altor documentatii necesare - activitate finalizata;
7. Realizarea seminariilor de prezentare a Studiului de fezabilitate respectiv a documentatiilor de atribuire- activitate finalizata.
De asemenea, cererea de finantare aferenta „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020” a fost transmisa catre Autoritatea de Management (AM) in data de 19.10.2016 spre evaluare si aprobare de catre AM si Jaspers (Asistenta tehnica a Comisiei Europene pentru evaluare proiecte majore finantate din fonduri nerambursabile).
In data de 18.11.2016 Jaspers a transmis observatii la Aplicatia de finantare si documentele suport.
Ulterior, in data de 07.12.2016, a avut loc la sediul Apa Canal SA Galati o sedinta de analiza a observatiilor Jaspers, pentru clarificarea observatiilor, la care au participat reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene, Jaspers si Consultant.
Precizam ca pana la acest moment reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene nu au transmis observatii in scris, dar s-au realizat consultari cu expertul de mediu din cadrul ministerului.
Dupa includerea observatiilor Jaspers si obtinerea tuturor hotararilor de consiliul local din analiza institutionala, Aplicatia de finantare revizuita se va transmite la Ministerului Fondurilor Europene.
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151