SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”, respectiv pentru etapa a II a de derulare a contractului de servicii nr. 7720/20.03.2015.
 
Stadiul proiectului mai sus menționat, la data de 07 decembrie 2017.
La data curentă, activitatea de sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului cererii de finanţare) este finalizata, respectiv Cererea de finanțare aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” a fost aprobata.
Cu privire la contractele din cadrul proiectului, detalierea stadiului este prezentata mai jos:
 
1. GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor
Valoare estimata - 25.972.798 lei fără TVA
Activitati ce se vor desfasura in cadrul contractului:
A. Asistența în Managementul Proiectului
- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare
 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări
Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, in prezent în perioada de evaluare a ofertelor.

2. GL-CS-02 - Auditul Proiectului
Valoare estimată - 434.864 lei fără TVA
Activitati ce se vor desfasura in cadrul contractului:

 • întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, actualmente in perioada de evaluare a ofertelor.

3. GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995
Valoare estimată – 926.990 lei fără TVA
Durata – până la data finalizării ultimului contract de lucrări
Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractului este cea de Asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

4. GL-01-LOT 1 contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan
Valoare estimată: 111.689.844 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:
a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitare - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Extindere rețea de canalizare - 52.040 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este transmisa spre publicare in SEAP, actualmente in evaluare la ANAP.

5. GL-01- LOT 2 contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni
Valoare estimata: 168.125.701 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:
a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Extindere aducțiune - 5.430 m 
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitare - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitare - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • SCADA Local Apă-6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.036 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este transmisa spre publicare in SEAP, actualmente in evaluare la ANAP.

6. GL-01- LOT 3 GL contract CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni si conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci
Valoare estimata: 62.278.733 lei fara TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:
a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Extindere aducțiune - 13.886 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitare - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9.165 m
 • Extindere retea canalizarea – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este transmisa spre publicare in SEAP, actualmente in evaluare la ANAP.

7. GL-01- LOT 4 contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești
Valoare estimata: 35.513.264 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Extindere aducțiune - 9.202 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apa uzata noi –9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827m
 • Extindere retea canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este transmisa spre publicare in SEAP, actualmente in evaluare la ANAP.

8. GL-01 - LOT 5 contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci
Valoare estimata: 49.064.448 lei fara TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare aductiune - 5.807 m
 • Stații de repompare retea noi – 2 buc
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apa potabila - 29.589 m
 • SCADA Local Apa - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apa uzata noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere retea canalizarea – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este transmisa spre publicare in SEAP, actualmente in evaluare la ANAP.

9. GL-02 - LOT 1 contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni
Valoare estimată: 46.871.328 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7.230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3.075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, data estimata pentru depunerea ofertelor 22.01.2018.

10. GL-02 - LOT 2 contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale
Valoare estimată: 67.920.691 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.769 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, data estimata pentru depunerea ofertelor 22.01.2018.

11. GL-03 - LOT 1 contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești
Valoare estimată: 70.866.981 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, data estimata pentru depunerea ofertelor 08.01.2018.

12. GL-03 - LOT 2 contract GL - CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare
Valoare estimata: 27.784.274 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
 • Conducte de refulare - 1.928 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, data estimata pentru depunerea ofertelor 08.01.2018.

13. GL-03 - LOT 3 contract GL-CL-10 SCADA Regional
Valoare estimata: 3.666.597 lei fără TVA
Lucrari ce se vor executa in cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, data estimata pentru depunerea ofertelor 08.01.2018.

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente
Valoare estimată – 4.719.308 lei fără TVA
Activitati de furnizare produse/echipamente ce se vor desfasura in cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc)
 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc)
 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc)
 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc)

Stadiul contractului Pentru loturile 1, 3 si 4 s-au semnat contractele de furnizare, iar lotul 2 este in perioada de evaluare a ofertelor.

Ce este POIM?

 Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate

Ce e Axa Prioritara 3?

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151