SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020

DESPRE PROIECT

Proiectul  „SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020” are ca scop realizarea documentelor necesare in vederea obtinerii cofinantarii de la Uniunea Europeana pentru lucrari in infrastructura de apa si apa uzata in 21 de UAT-uri din judetul Galati respectiv: municipiul Galati, orasul Tecuci si Beresti, comuna Cosmesti, comuna Sendreni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Liesti, comuna Ivesti, comuna Barcea, comuna Umbraresti, comuna Movileni  Comuna Branistea, comuna Independenta, comuna Piscu, comuna Tudor Vladimirescu, comuna Fundeni, comuna Draganesti, comuna Cuza Voda, comuna Beresti Meria, comuna Smardan.               
 
Contractul de Finantare nr.3/11.10.2016, a fost semnat intre Apa Canal SA Galati si Ministerul Fondurilor Europene, pentru etapa a II a de derulare a contractului de servicii nr.7720/20.03.2015. 
Durata Contractului de Finantare este de 34 luni, respectiv pana la data de 31.01.2018, aceasta cuprinzand, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
 
Valoarea totala a proiectului fara TVA este de 4.431.510 lei, valoare integral eligibila, conform AM POIM. 
Defalcarea pe surse de finantare este urmatoarea:
- finantare nerambursabila din Fondul FEDR/FC/FSE/ILMT de 3.766.784 lei;
- finantare nerambursabila din bugetul de stat  620.411 lei;
- finantare din bugete locale in valoare de 44.315 lei;
- Valoarea ne-eligibilă 886.302 lei, reprezentand TVA.
Valoarea Contractului de Finantare este de 5.317.812 lei cu TVA. 
 
Principalele activitati din cadrul proiectului constau in:
1. Elaborarea documentelor suport la cererea de finantare (studiu de fezabilitate final complet, evaluarea impactului asupra mediului si elaborarea documentatiei pentru Natura 2000, etc.), sprijin in procesul de evaluare a aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala ( inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare);
2. Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor;
3. Desfasurarea seminariilor/workshopurilor de prezentare a studiului de fezabilitate si a documentatiilor de atribuire.

Ce este POIM?

 Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate

Ce e Axa Prioritara 3?

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151