Obiective

Obiectivul general al proiectului este direct corelat cu obiectivul specific OS 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabililă populației.

Obiectivul face referire la continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată în aria de implementare a proiectului.